Wydarzenia

Tatrzańskie Muzeum Historii Naturalnej

Tatrzańskie Muzeum Historii Naturalnej

od dawnej idei po teraźniejszość?

Turyści odwiedzający Tatry, a szczególnie Dolinę Kościeliską, zauważyli pewnie trwające od kilkunastu miesięcy prace budowlane. Pojawiające się pytania i wątpliwości zostały rozwiane już jakiś czas temu - w Kirach powstaje kolejne  nowoczesne Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Idea powstawania tego typu centrów jest wpisana w DNA strategii edukacji TPN i konsekwentnie realizowana od wielu lat.

Tematyka wystawy w Kirach koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z geologią i rzeźbą Tatr. Z perspektywy zwiedzającego będzie formą uporządkowanej w czasie podróży od okresu, w którym tworzyły się skały krystaliczne, przez  okres basenowy (tworzenia skał osadowych przez fazę intensywnych ruchów tektonicznych, fałdowania i wypiętrzania), okres plejstoceńskich zlodowaceń, aż po czasy zachodzących współcześnie procesów kształtujących krajobraz wysokogórski. Poszczególne zagadnienia zostaną zaprezentowane  w taki sposób, by zwiedzający poznawał chronologię i czas trwania  następujących po sobie głównych etapów ewolucji masywu tatrzańskiego od jego powstania aż po czasy współczesne. Bardziej znane staną się geneza i budowa poszczególnych formacji geologicznych oraz procesy geologiczne, które doprowadziły do powstania Tatr, a także kształtowały i nadal kształtują ich krajobraz. Obok zagadnień związanych z geologią, tworzących  główną oś tematyczną wystawy, zaprezentowane będą Tatrzańskie Muzeum Historii Naturalnej - od dawnej idei po teraźniejszość? również treści z zakresu topografii, hydrologii, glacjologii, geomorfologii i zjawisk krasowych.

Istotnym elementem wystawy będzie również prezentacja wyników najnowszych badań, które rozszerzyły wiedzę m.in. z zakresu fauny i flory okresu mezozoicznego czy plejstocenu, a także umożliwiły odtworzenie krajobrazu Tatr podczas ostatniego zlodowacenia i dowiodły bezpośredniej obecności na ich terenie człowieka prehistorycznego. Tyle, jeżeli chodzi o założenia, o ramy, w których przyjedzie nam się poruszać. Wszystko to będziemy mogli sprawdzić sami, kiedy już drzwi  Tatrzańskiego Muzeum Historii Naturalnej zostaną otwarte dla zwiedzających. Póki co jednak ważna jest sama idea, wizja,  jej spójność i drzemiąca w niej siła. Wszystko to mierzone jest pracami, które trwają od ponad 5 lat!

Duże znaczenie w tym projekcie ma architektura, bryła autorstwa pracowni POLE Architekci. Realizowana koncepcja jest niezwykle spójna, finalnie - wtapiająca się w krajobraz.

Co ważne, nie jest to adaptacja pomieszczeń istniejących, a przestrzeń projektowana od początku z myślą o funkcji wystawienniczej i edukacyjnej. To wyjątkowa szansa dla Podhala na obiekt o takim znaczeniu. Architektura podchodząca z  szacunkiem i zrozumieniem do miejsca stanowi rzadkość w otaczającej nas rzeczywistości. Bryła, która powstaje, narzuca pewne interpretacje, narzuca też ogromną odpowiedzialność i reżim wobec powstającej wystawy. 

Zostaniemy zaproszeni do podziemnego świata, zanurzeni w mrok, odbędziemy podróż w czasie, by znowu stanąć w promieniach słońca. To wehikuł czasu geologicznego, ale też podróż człowieka, nas jako gatunku. Przecież to my nadajemy sens i  znaczenie rzeczom i procesom, tworzymy naukę. My też walczymy o egzystencję i eksplorujemy. Ta perspektywa będzie nam towarzyszyć do początku do końca na wystawie, której finalny scenariusz właśnie powstaje. Wypełnienie treściami tak  mocno zdefiniowanej przestrzeni na pewno stanowi wyzwanie.  Od kilku tygodni zespół powiększył się o wiele talentów spod znaku KOPTOŃ. To nowe rozdanie, ale też wielki krok ku otwarciu.

Wreszcie należy zapytać - dlaczego w ogóle  zdecydowano się na Tatrzańskie Muzeum Historii Naturalnej? Otóż i pod tym względem nasze Tatry są zupełnie wyjątkowe, pozwalają bowiem opowiedzieć każdą historię z przeszłości. Jak powstały  Tatry? Czym były konodonty? Co w Tatrach robiły dinozaury? Czy w Tatrach są podziemne rzeki? Jak żyli łowcy reniferów w Tatrach? Na te i wiele, wiele innych pytań znajdziecie niebawem odpowiedź w Centrum Edukacji Przyrodniczej  Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

Dodaj komentarz

Komentarze