Kultura i sztuka

Nowa inwestycja dla dzieci i młodzieży przy Teatrze Witkacego!

Nowa inwestycja dla dzieci i młodzieży przy Teatrze Witkacego!

W piątek 2 września w Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem miało miejsce uroczyste przekazanie umowy gwarantującej dofinansowanie projektu pod nazwą Scena „ATELIER” przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza. Umowę na ręce dyrektora teatru Andrzeja St. Dziuka przekazał Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Dofinansowanie w wysokości 11,64 mln złotych pochodzi z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego) oraz wkładu własnego Samorządu Małopolski przekraczającego 3,2 mln złotych. Dzięki tym środkom możliwa będzie przebudowa, modernizacja i aranżacja dotychczas nieużywanej przestrzeni znajdującej się przy teatrze, a obejmującej ponad tysiąc metrów kwadratowych. W wyremontowanych pomieszczeniach powstanie Scena „Atelier” - miejsce, gdzie prowadzone będą m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży. Przekazane pieniądze zostaną wykorzystane na niezbędne prace budowlane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Pomieszczenia zostaną dostosowane pod względem akustycznym oraz wyposażone w oświetlenie i mechanikę sceniczną. Cała Scena będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt Sceny „Atelier” przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza adresowany jest zarówno do młodych ludzi z Małopolski, w tym z Podhala, jak i do młodzieży przyjeżdżającej na wypoczynek pod Tatrami. W nowo powstałej przestrzeni będą odbywać się warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, ruchowe, ale także spotkania z wybitnymi twórcami i myślicielami.

Planowe zakończenie inwestycji przewidziane jest na drugą połowę 2023 roku.

Dodaj komentarz

Komentarze