Aktualności

PKL Pasje górą!

PKL Pasje górą! Weź udział w konkursie i zdobądź fundusze na rozwój swoich pasji!

PKL organizują i wspierają wartościowe inicjatywy lokalne. Wiele osób, stowarzyszeń czy instytucji w ostatnich latach otrzymywało wsparcie oraz dofinasowanie na organizację własnych wydarzeń. Wśród tych podmiotów są m in. festiwale biegowe Tatra Fest, Festiwal Moc Gór, Fundacja Integracji Przez Sport Handicap Zakopane stojąca za olimpijskimi sukcesami młodych sportowców z niepełnosprawnościami, czy lokalne narciarskie, piłkarskie, pływackie, badmintonowe kluby sportowe, ale także zakopiański Dom Dziecka oraz lokalni młodzi artyści i zawodnicy wielu dyscyplin, czy instytucje kultury.  

PKL angażuje się we wsparcie wielu pasji wierząc, że warto dokładać cegiełkę do realizacji wyjątkowych marzeń i celów. Dlatego PKL od początku działalności nie tylko umożliwiają turystom podróżowanie w góry i aktywność narciarską na trasach w swoich ośrodkach, ale również wspierają inicjatywy, których idee są spójne z wartościami Grupy. Wspierają m in. pasje sportowe, będąc wspólnie z PFR inicjatorami programu PolSKI Mistrz, na który przekazują świadczenia finansowe na organizacje treningów i zawodów oraz udostępniają bazę narciarską dla zawodników z klubów sportowych z licencjami PZN.

PKL PASJE GÓRĄ!

PKL PASJE GÓRĄ!

W ramach udzielanego od wielu lat wsparcia finansowego czy rzeczowego w formie nagród dla lokalnych inicjatyw, PKL ruszają z konkursem dla osób fizycznych, stowarzyszeń i instytucji. Celem konkursu PKL Pasje górą! jest wsparcie interesujących pomysłów i wyjątkowych pasji. W konkursie dodatkowo punktowane będą projekty, których realizacja będzie miała miejsce na obszarze działalności Grupy PKL.

„PKL Pasje górą!” to projekt, który powstał, by systemowo wspierać pasje oraz ciekawe inicjatywy lokalne. Wiemy, jak bardzo realizowanie własnych zamiłowań i pasji daje radość, napędza do działania, przynosząc energię.  Dlatego na rozwój ciekawych inicjatyw, które będą miały również charakter edukacyjny oraz będą korespondować z wartościami PKL, chcemy w ramach ich wsparcia przekazać środki finansowe

- mówi Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL.

PKL PASJE GÓRĄ!

PKL PASJE GÓRĄ!

Celem konkursu jest wspieranie projektów związanych z ochroną górskiej przyrody i ekologii, aktywnością fizyczną, rekreacją, sportem, prowadzeniem zdrowego trybu życia i odpowiedzialnej turystyki, które przyczyniają się do rozwoju sportowego dzieci i młodzieży. Wsparcie moga otrzymać także projekty z obszaru szeroko pojętej kultury oraz aktywnej promocji wszystkich dziedzin konkursu PKL pasje górą!

W ramach konkursu PKL wyłoni najciekawsze projekty, na które zostaną przekazane środki finansowe z przeznaczeniem na ich dofinansowanie.

Podstawą ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu PKL Pasje górą! jest wypełnienie i złożenie wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail: pasje@pkl.pl. Wniosek wraz z regulaminem konkursu można pobrać na stronie www.pkl.pl w zakładce PKL Pasje górą! Wypełniony wniosek z opisem inicjatywy, planowanymi działaniami organizacyjnymi i promocyjnymi ze wskazaniem planowanych kosztów należy przesłać w terminie do 30 listopada 2023. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, z organizatorami wybranych inicjatyw, zostanie podpisana umowa. PKL na wsparcie projektów konkursowych w roku 2024 przeznaczy 150 tys. zł. Ogłoszona właśnie tegoroczna edycja konkursu „PKL Pasje górą!” ma charakter pilotażowy.

Źródło: https://media.pkl.pl/267523-pkl-pasje-gora-wez-udzial-w-konkursie-i-zdobadz-fundusze-na-rozwoj-swoich-pasji

Dodaj komentarz

Komentarze